Právo duševného vlastníctva

Advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. má široké skúsenosti v oblasti práva duševného vlastníctva, najmä v oblasti ochrany a registrácie ochranných známok. Poskytovali sme taktiež právne služby pri dojednávaní a posudzovaní licenčných a franchisingových zmlúv, sponzorských zmlúv, a pri prevodoch práv k ochranným známkam.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:
 

  • poradenstvo v oblasti práva ochranných známok, doménových mien, autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva
  • registrácia práv duševného vlastníctva
  • zastupovanie v sporoch z oblasti práva duševného vlastníctva v občianskoprávnom, trestnom a správnom konaní
  • due diligence v oblasti práva duševného vlastníctva
  • príprava a posudzovanie licenčných a distribútorských zmlúv, právne služby v oblasti internetu, franchising