Pracovné právo

Advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblastiach súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Na základe konkrétnych požiadaviek klientov pripravíme efektívne riešenie pre správu zamestnaneckej agendy, od právneho auditu pracovnoprávnej dokumentácie až po riešenie individuálnych pracovnoprávnych sporov.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:
 

 • pracovné a manažérske zmluvy
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • príprava a aktualizácia vnútorných pracovnoprávnych predpisov
 • dočasné prideľovanie zamestnancov k inému zamestnávateľovi a reštrukturalizácie zamestnávateľov
 • ochrana zamestnancov
 • kolektívne vyjednávanie a uzatváranie kolektívnych zmlúv
 • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
 • problematika účasti zamestnancov na systémoch sociálneho poistenia
 • implementácia práva Európskej únie
 • poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov v ČR a SR
 • poradenstvo pri vysielaní českých a slovenských zamestnancov do zahraničia