Bankovníctvo a financie

V rámci viacerých významných transakcií v oblasti komerčného bankovníctva sme preukázali schopnosť poskytovať svojim klientom právne služby na vysokej úrovni, a to i v medzinárodnom meradle.

Na základe dlhoročných skúseností, ktoré sme nadobudli pri poskytovaní právnych služieb pre významné bankové inštitúcie, sme pripravení ponúknuť komplexnú právnu podporu tuzemským i zahraničným klientom pôsobiacim na českom a slovenskom trhu, či subjektom, ktoré majú o vstup na tieto trhy záujem.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú :
 

  • zakladanie bankových spoločností v bankovom sektore
  • EU passporting
  • regulácia finančných trhov
  • úvery a syndikované úvery
  • zaistené a nezaistené úverové prostriedky
  • transakčné financovanie
  • investičné financovanie
  • projektové financovanie
  • investičné bankovníctvo