Súdne spory a rozhodcovské konanie

Napriek tomu, že advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. preferuje riešenie sporov svojich klientov mimosúdnou cestou, má so sporným konaním rozsiahle skúsenosti. Naši advokáti zastupujú klientov vo všetkých druhoch sporného konania, a to pred obecnými, ako aj pred rozhodcovskými súdmi; máme tiež skúsenosti so zastupovaním klientov v rámci správneho súdnictva i pred Ústavným súdom. V náväznosti na súdne konanie zaisťujeme v spolupráci s exekútormi efektívne vymáhanie priznaných pohľadávok našich klientov.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:
 

  • zastupovanie v obchodných sporoch a v správnom konaní
  • zastupovanie v daňovom konaní
  • zastupovanie v konkurznom konaní
  • zastupovanie v exekučnom konaní
  • zastupovanie v národnom rozhodcovskom a v medzinárodnom rozhodcovskom konaní
  • alternatívne formy riešenia sporov