Právo informačných technológií a telekomunikácií

Advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. si vybudovala vynikajúcu povesť pri poskytovaní služieb v oblasti práva informačných technológií a telekomunikácií.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú :
 

  • konzultácie v oblasti práva informačných technológií
  • poradenstvo v oblasti IT produktov
  • poradenstvo pri realizácii tendrov v oblasti informačných technológií
  • zastupovanie v licenčných konaniach a iných konaniach pred správnymi orgánmi
  • príprava zmlúv o technickej podpore v oblasti IT