Obchodné záväzkové právo

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú :
 

  • zakladanie spoločností
  • organizácia valných zhromaždení a zasadaní ďalších orgánov spoločností
  • príprava akcionárskych dohôd
  • zvyšovanie a znižovanie základného kapitálu
  • likvidácia spoločností
  • príprava a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv
  • úpadkové právo a vymáhanie pohľadávok