Korporátne právo / M&A

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú :
 

  • fúzie a akvizície
  • joint ventures
  • právny audit (due diligence)
  • zastupovanie v sporoch medzi spoločníkmi alebo akcionármi
  • ochrana práv spoločníkov a akcionárov
  • hospodárska súťaž
  • zastupovanie v súdnom, rozhodcovskom a správnom konaní