IFLR 1000 uverejnila svoje hodnotenie pre rok 2019

IFLR 1000, medzinárodná publikácia zaoberajúca sa hodnotením renomovaných právnych kancelárií poskytujúcich služby v oblasti finančného a korporátneho práva, uverejnila svoje hodnotenie pre rok 2019. S potešením konštatujeme, že advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. bola podobne ako v minulých rokoch zaradená medzi významné kancelárie v oblastiach: Reštrukturalizácia a insolvencia (v ČR), bankovníctvo a financie (v ČR aj SR) a M&A (v ČR aj SR).
Hodnotenie je založené na informáciách získaných od jednotlivých kancelárií, ich klientov, ako aj z vlastného prieskumu trhu.